Çalıştayın teması "Çevirmen: Çevirmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını" olup çalıştayda bu tema bağlamında gerçekleştirilen tüm kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilecektir.

Çalıştayda işlenecek konulardan bazıları aşağıda verilmiştir.

 

Çevirmen Kimliğinin Oluşumu Açısından Stajyerlik

Freelance Çevirmenlik

Kitap Çevirmenliği

Çevirmenlerin Sektörde Yer Aldığı Pozisyon ve Kurumlar

Yabancı Ülkelerde Çevirmenlik Mesleği

Türkiye'de ve Yurtdışında Çeviri Dernekleri

Çeviri Eğitiminin Yarattığı Çevirmen Profili

Bir Kariyer Seçeneği Olarak "Çeviribilimci"

Sözlü Çevirmenlerin Çalışma Koşulları

İdeolojinin Çevirmenin Mesleki Hayatına Etkileri

Çevirmenin Sağlığı

Gönüllü Çevirmenlik

Teknoloji Çağının Çevirmenliğe Etkileri

Çevirmenin Toplumsal Konumu

Çevirmenlik Mesleğinin Tarihsel Altyapısı