Türkiye'deki tüm üniversitelerin mütercim - tercümanlık veya çeviribilim bölümlerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri çalıştayda bildiri sunmak için başvurabilirler.

Oturumlar bütün akademisyenlere, öğrencilere ve ilgilenen tüm konuklara açık olacaktır.

Katılım ücretsizdir.

Ortak çalışmalı başvurularda bir bildiri en fazla iki kişi tarafından yazılabilir ya da sunulabilir.