Paylaş

Tüçeb Ankara Etkinliği

Konuşmacılar:

1. Oturum:

Başlık: Sektörün Çeviri Eğitiminden Beklentileri

Çeviri İşletmleri Derneği Adına,
*Ahmet Çallı
*Prof. Dr. Işın Bengi Öner

2. Oturum:

Çeviride Terminoloji'nin Önemi

Doç. Dr. Ender Ateşman
Dr. Mine Çankaya
Yrd. Doç. Dr. Şirin Okyayuz Yener
Öğr. Gör. Barış Emre Alkım

Yer: Atılım University Orhan Zaim Conference Hall

Tarih: 17-05-2011