Paylaş

Duyuru

Mirora Çeviri ve Danışmanlık Ltd.'nin, TÜÇEB Birinci Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı'na İstanbul-Ankara gidiş dönüş otobüs masraflarına yaptığı katkılardan dolayı TÜÇEB ailesi olarak teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

TÜÇEB BİRİNCİ ULUSAL ÇEVİRİBİLİM ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI

Çok değil, henüz bir yıl önce Türkiye’nin gelecekteki çevirmenleri ve çeviribilimcileri, alanlarına sahip çıktıklarını göstermek, çeviribilimi ve çevirmenlik mesleğini hak ettiği noktalara getirmek, kendilerini eğitmek, alanın varolan sorunları üzerinde tartışmak ve çözüm/ler üretmek için henüz öğrencilik yıllarında bir araya gelmiş ve TÜRKİYE ÇEVİRİ ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ’ni kurmuşlardı. Gerek yaptıkları etkinliklerle, gerekse gündemlerine taşıdıkları konularla alan içinde büyük bir ‘UMUT’ olmuş ve kısa bir zaman dilimine biri ulusal (İstanbul), üçü bölgesel (Ankara, Edirne, İzmir) olmak üzere dört etkinlik sığdırmıştır. İstanbul’da yapılan ulusal etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler, akademisyenler, çeviri dernekleri ve sektör temsilcileri bir araya gelmiş ve ‘Çeviri Eğitimini’ tartışmışlardı.        
Bu yılda yine ilklerin peşinde olan TÜÇEB, kurulduğu ilk günden beri dilinden düşürmediği, ‘TÜÇEB’in kuruluş amacı, alan içinde var olan sorunları öğrenci gözüyle olabildiğince saptamak, bunlara çözüm önerileri sunmak ve ilgili mekanizmaları harekete geçirmektir’ iddiasını bu yıl gerçekleştirmek üzere etkinliklerine başlamıştır. Bu amaçla, Türkiye’de ilk kez, çeviri öğrencileri Ankara’da buluşacak ve ‘ÇEVİRİ EĞİTİMİ’ üst başlığı çerçevesinde bildirilerini sunacaktır.
Bu çalıştayın temel amacı, çeviri öğrencilerinin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları problemleri ve eksiklikleri nesnel bir perspektifte bilimsel bir ortamda sunmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin dört bir tarafından çeviri öğrencilerinin, akademisyenlerin, derneklerin, sektör temsilcilerinin ve ilgili diğer tüm tarafların davetli olduğu bu etkinlikte sizleri de aramızda görmek isteriz.
Gelin Hep Birlikte Tartışalım, Hep Birlikte Çözüm Bulalım, Hep Birlikte Güzel İşler Çevirelim!   
TÜRKİYE ÇEVİRİ ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ (TÜÇEB)

ÇALIŞTAY KİTAPÇIĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ