Paylaş

ÇEVİRİBİLİM SEMİNERLERİ

Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB), 05-06 Mart 2011 tarihinde düzenlediği açılış etkinliğinin ardından ikinci etkinliğini Trakya Üniversitesi Çeviri Topluluğu (TÜÇEV) ev sahipliğinde 22 Nisan 2011 tarihinde Edirne’de gerçekleştirecek.

Etkinliğin temel amacı, çeviri öğrencilerinin farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden çeviribilime ilişkin bilgi almasını sağlamaktır.

Etkinlik Programı

22 Nisan 2011 Cuma

I.Oturum
11.00 - 13.30

 

Moderatör: Öğr. Gör. İnönü KORKMAZ, Trakya Üniversitesi

  • Ders I Çeviri Nedir? Çeviri-Kültür İlişkisi

Konuşmacı: Öğr. Gör. Ayşenaz KOŞ, Boğaziçi Üniversitesi

  • Ders II Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Nedir?

Konuşmacı: Prof.Dr.F.Sakine ERUZ, İstanbul Üniversitesi

  • Ders III Çevirmenin Toplumsal İşlevi (Toplum Çevirmenliği ve Afette Rehber Çevirmenlik)

Konuşmacı: Öğr. Gör. Aslı TAKANAY, Okan Üniversitesi

 

13:30 – 14:30 (Öğle Yemeği)

 

II.Oturum
14.30 - 16.30

 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Sevil ÇELİK TSONEV, Trakya Üniversitesi

  • Ders I Çeviribilim Nedir? Çeviri Eleştirisinin Çeviribilim İçerisindeki Yeri ve Önemi

Konuşmacı: Doç. Dr. Ayşe Nihal Akbulut, İstanbul Üniversitesi

  • Ders II Çeviri Eleştirisinde Kuram-Uygulama İlişkisi ve Tarihsel Çeviri Çalışmalarının Çeviri Derslerine Katkısı

Konuşmacı: Doç.Dr. Ayşe Banu Karadağ, Yıldız Teknik Üniversitesi

  • Ders III Skopos Kuramı Çerçevesinde Çeviriye Yaklaşım ve Çevirmenin Görünürlüğü

Konuşmacı: Meral Camcı, Doktora Adayı, Çeviribilim, İstanbul Üniversitesi

*Her konuya öngörülen süre 30’ar dakikadır. Kalan sürelerin öğrencilerden gelecek soruların yanıtlanmasına ayrılması planlanmaktadır.

Yer: Trakya Üniversitesi Türkan SABANCI Kültür Merkezi, Edirne